• Trzeci filar systemu emerytalnego

  Na wysokość przyszłej emerytury mają również wpływ prywatne oszczędności. Taką szansę daje trzeci filar systemu emerytalnego. Pomimo płacenia obowiązkowych składek emerytalnych, przyszła emerytura nie zabezpieczy życia ...
 • Pracownicze Programy Akcyjne

  Udostępnianie akcji pracownikom przynosi korzyści zarówno firmie, jak też pracownikom. Dzięki temu stają się oni współwłaścicielami firmy. Przedsiębiorstwo może dobrowolnie utworzyć Pracowniczy Program Akcyjny (PPA), ...
 • Waluty lokalne

  Coraz więcej lokalnych społeczności posiada swoje pieniądze. Przyczyniają się one do wspierania miejscowego biznesu oraz poprawy jakości życia ludności. Idea lokalnego pieniądza Przetaczające się przez ...
 • Co konsument powinien wiedzieć o VAT

  VAT to podatek pełen sprzeczności. Płacą go nie "podatnicy VAT", ale konsumenci. To najpowszechniejszy podatek, stanowiący największą pozycję w budżecie Polski, ale wielu z nas ...
 • Unit-Linked jako część portfela inwestycyjnego?

  Rozwiązania finansowe pt. Unit - Linked pojawiły się na polskim rynku ubezpieczeń w połowie lat 90-tych. Produkty te są produktami inwestycyjnymi opartymi o fundusze inwestycyjne, ...
 • Czym jest ETF?

  Pod tajemniczą nazwą ETF ukrywają się specyficzne fundusze inwestycyjne. Na warszawskiej giełdzie możemy łatwo kupić trzy takie fundusze, ale na świecie jest to znacznie popularniejsza ...
 • Geneza bankowości

  Banki to instytucje, których istnienie kreuje współczesną rzeczywistość gospodarczą. Szczególnie w Europie, gdzie obywatele wykazują wyjątkowo konserwatywne podejście do finansów osobistych, są one integralną częścią ...
 • Ryzyko obligacji nieskarbowych

  Obligacje stanowią drugą, obok akcji, grupę instrumentów finansowych, będących przedmiotem inwestycji na rynku kapitałowym. Obligacje przedsiębiorstw, banków i jednostek samorządu terytorialnego są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, ...
 • Ryzyko otoczenia spółki giełdowej

  Inwestowanie na giełdzie może być zyskowne, jednak wiąże się z trudno przewidywalnym ryzykiem. Sposobem na jego redukcję jest zakup aktywów alternatywnych. Do takich należą metale ...
 • Ryzyko rynku akcji

  Każdy instrument finansowy charakteryzuje się właściwą mu dochodowością oraz ryzykiem. Są one nierozerwalnie związane a zrozumienie ich natury stanowi podstawę racjonalnego inwestowania. Ryzyko inwestowania w ...