• Biuro Informacji Kredytowej

  Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) gromadzi i udostępnia dane dotyczące historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Jego głównym zadaniem jest minimalizowanie ryzyka kredytowego oraz zwiększanie bezpieczeństwa i ochrony ...
 • Rynek Forex

  Forex jest zdecentralizowanym rynkiem transakcji walutowych, zawieranych w wyniku bilateralnych ustaleń stron albo za pomocą elektronicznej tabeli ofert (ang. Electronic Communication Network, „ECN”). Jest to największy i najbardziej płynny rynek ...
 • Rynek złota w drugim kwartale 2017

  Drugi kwartał 2017 przyniósł spadek całkowitego popytu na złoto i wyniósł 953,4 ton. Był o 10% niższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosła natomiast sprzedaż inwestycyjnych sztabek i monet. Jubilerzy ...
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralną instytucją prowadzącą i nadzorującą system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Depozyt KDPW prowadzi centralny depozyt papierów wartościowych, polegający na ewidencji oraz ...
 • Wzrost aktywów funduszy ETF

  Ponownie zyskują na znaczeniu inwestycje w złoto poprzez fundusze notowane na giełdach. Oznacza to dobry prognostyk dla rynku złota. Fundusze notowane na giełdach (Exchange Traded Funds, „ETFs”) emitują udziały, a ...
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR)

  KIR to kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który świadczy kompleksowe usługi rozliczeniowe oraz dostarcza najwyższej jakości rozwiązania spełniające potrzeby i oczekiwania sektora bankowego oraz płatniczego. KIR aktywnie działa na ...
 • Komisja Nadzoru Finansowego

  Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej sprawującym w Polsce państwowy nadzór nad rynkiem finansowym. Celem nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz budowanie ...
 • Nowe opodatkowanie złota w Indiach

  Sentyment do złota jest silnie zakorzeniony w hinduskiej tradycji narodowej i religii. Rząd poprzez mechanizmy fiskalne stara się oddziaływać na rynek tego kruszcu. Indie przez wiele lat wiodły prym w ...
 • Bankowy Arbitraż Konsumencki

  Klienci banków, jako konsumenci nie są osamotnieni w obronie swych interesów. Spory na linii klient – bank rozstrzyga Bankowy Arbitraż Konsumencki, inaczej Arbiter Bankowy. Arbiter Bankowy Bankowy Arbitraż Konsumencki działa ...
 • System rozliczeń ELIXIR

  Zlecając przelew bankowy nie zastanawiamy się, w jaką drogą trafią pieniądze na konto odbiorcy. Najważniejsze jest aby dotarły one bezpiecznie i szybko. Realizacja płatności bankowych osób indywidualnych i firm, jak ...