• Nowe opodatkowanie złota w Indiach

  Sentyment do złota jest silnie zakorzeniony w hinduskiej tradycji narodowej i religii. Rząd poprzez mechanizmy fiskalne stara się oddziaływać na rynek tego kruszcu. Indie przez wiele lat wiodły prym w ...
 • Bankowy Arbitraż Konsumencki

  Klienci banków, jako konsumenci nie są osamotnieni w obronie swych interesów. Spory na linii klient – bank rozstrzyga Bankowy Arbitraż Konsumencki, inaczej Arbiter Bankowy. Arbiter Bankowy Bankowy Arbitraż Konsumencki działa ...
 • System rozliczeń ELIXIR

  Zlecając przelew bankowy nie zastanawiamy się, w jaką drogą trafią pieniądze na konto odbiorcy. Najważniejsze jest aby dotarły one bezpiecznie i szybko. Realizacja płatności bankowych osób indywidualnych i firm, jak ...
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  Upadłość banku nie musi oznaczać dla jego klientów utraty wszystkich zdeponowanych w nim pieniędzy. Depozyty są objęte gwarancją do określonej kwoty. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją, która gwarantuje klientom ...
 • Kredyty bankowe

  Poprzez zawarcie umowy kredytowej bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na ustalony czas określoną kwotę pieniędzy. Dziś banki mają w ofercie różne rodzaje kredytów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów. ...
 • Rynek złota w I kwartale 2017

  W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano spadek całkowitego popytu na złoto wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrósł natomiast popyt inwestycyjny w Chinach i Indiach. W I kwartale 2017 roku całkowity ...
 • Konta bankowe

  Konta bankowe to rachunki prowadzony przez bank na rzecz klientów. Posiadacz konta może dysponować środkami pieniężnymi na zasadach określonych w umowie. Konto osobiste Jest to najpopularniejszy rachunek bankowy, prowadzony dla ...
 • Karty bankowe

  Współczesny system bankowy oferuje swoim klientom nowoczesne narzędzia do regulowania płatności. Do najpopularniejszych należą karty bankowe. Karta kredytowa Jest to karta bankowa, dla której bank wystawca określa limit wydatków na ...
 • Wonga zaatakowana przez cyberprzestępców

  Hakerzy często włamują się do serwisów internetowych firm finansowych. Ich celem jest zdobycie danych osobowych klientów. Ofiarą cyberataku padła brytyjska firma pożyczkowa Wonga, która prowadzi działalność również w Polsce. W ...
 • Obligacje skarbowe

  Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi sprzedawanymi przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. Poprzez emisje obligacji rząd pożycza na rynku pieniądze w celu sfinansowania potrzeb budżetowych. Skarb Państwa, jako emitent obligacji ...