• Wzrost aktywów funduszy ETF

    Ponownie zyskują na znaczeniu inwestycje w złoto poprzez fundusze notowane na giełdach. Oznacza to dobry prognostyk dla rynku złota. Fundusze notowane na giełdach (Exchange Traded Funds, „ETFs”) emitują udziały, a ...
  • Czym jest ETF?

    Pod tajemniczą nazwą ETF ukrywają się specyficzne fundusze inwestycyjne. Na warszawskiej giełdzie możemy łatwo kupić trzy takie fundusze, ale na świecie jest to znacznie popularniejsza forma inwestowania. Głównie przez wzgląd ...